Splošni pogoji

Prosimo vas, da si spodnje informacije skrbno preberete, nepoznavanje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja ne more biti predmet  reklamacije.  V primeru morebitnih nejasnosti, vas prosimo, da nas pokličete in z veseljem vam bomo pomagali.

Osnovni podatki podjetja

Podjetje: MONT – MIRKO NIKOLIĆ S.P.
Sedež podjetja: Dol pri Borovnici 29, 1353 Borovnica
Davčna številka: SI45785295
Matična številka: 3179320000

Splošno

Splošni pogoji poslovanja urejajo medsebojna razmerja oziroma določajo pravice in obveznosti med pogodbenima strankama, to je podjetjem MONT – MIRKO NIKOLIĆ S.P. (v nadaljevanju: podjetje) in naročnikom izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: naročnik). Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe ali ponudbe oziroma predračuna. S potrditvijo ponudbe podjetja se šteje, da je naročnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja podjetja ter se z njimi v celoti strinja. Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med podjetjem in naročnikom morajo biti pisni. Vsi dodatni ustni dogovori so neveljavni. Zaradi narave izdelkov, ki jih prodajamo so naši pogoji prodaje in dobave specifični. Ne priznavamo pogojev strank, če so le-ti drugačni od naših, razen v primeru, da je to posebej dogovorjeno in zapisano.

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje se zavezuje, da bo z vsemi podatki, ki jih bo pridobilo v procesu opravljanja storitev, ravnalo kot s poslovno skrivnostjo in jih ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam.

Ostala določila

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb v prospektih, katalogih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih, ki ne vplivajo neposredno na samo blago.

Reševanje sporov

Če v sporazumu oziroma potrditvi ni drugače določeno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.

Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja so bili nazadnje posodobljeni 06.05.2020. Podjetje lahko Splošne pogoje poslovanja prosto spreminja in posodablja. Splošni pogoji poslovanja se razlagajo v skladu z nacionalnim in EU pravom in zakonodajo.
Spremenjeni Splošni pogoji poslovanja podjetja, veljajo od objave na spletni strani mont-vrata.si.

Scroll to Top